Khay nhôm đựng thực phẩm đang là loại bao bì an toàn, hiện đại và tốt nhất trên thị trường. Nhôm đã trở thành một chất liệu tối ưu nhất…

Hộp nhôm, khay lá nhôm đựng thực phẩm đang là loại bao bì an toàn, tốt nhất trên thị trường. Với ưu thế cùng công dụng tuyệt vời khay nhôm…