Hộp nhôm đựng hải sản 2000 ml là sản phẩm tốt nhất đã có mặt tại thị trường Việt Nam trong mấy năm gần đây. An toàn sức khỏe,thân thiện…

Hộp đựng cơm 2 ngăn Nhôm FTC là sản phẩm tốt nhất đã có mặt tại thị trường Việt Nam hiện nay.An toàn sức khỏe,giữ nhiệt,thân thiện môi trường Hộp…

Hộp đựng cơm 4 ngăn Nhôm FTC là sản phẩm cao cấp nhât đã có mặt tại thị trường Việt Nam trong mấy năm gần đây. An toàn sức khỏe,thân…