Chính sách bảo mật.FTC luôn luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam.

Hiểu được sự quan trọng Việc đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng là rất cần thiết nên FTC luôn luôn thực hiện bảo mật thông tin cho khách hàng có trải nghiệm an toàn,

FTC  thu thập những thông tin gì?

FTC thu thập các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi

1, Tên

2, Địa chỉ email

3, Số điện thoại

4, Thông tin cơ sở, công ty , phương thức thanh toán

5, Địa chỉ giao ,nhận hàng

Chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân được cung cấp như thế nào?

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích

1, Để liên hệ với bạn

2, Trả lời cho các câu hỏi của bạn

3, Để nâng cấp giao dịch và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi

4, Thông báo cho bạn các chính sách có liên quan

5,  Để xử lý giao dịch cho bạn

Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, cũng như thực thi các quyền hiến định.

Ai có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi hạn chế việc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Tuy nhiên chúng tôi theo từng thời điểm cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhất định theo nhu cầu công việc hoặc mục đích pháp lý. Bên thứ ba này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

-Các công ty,cá nhân liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi( được sự đồng ý của bạn)

-Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu bạn vi phạm hợp đồng, chính sách thỏa thuận

Cập nhật đối với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi

Vui lòng lưu ý rằng khi công nghệ, quy định pháp luật, cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi có sự chuyển hóa, FTC có thể cần phải cập nhật Chính Sách Bảo Mật theo từng thời kỳ. Theo đó, FTC bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, và khuyến khích bạn đọc lại thông báo này cũng như Chính Sách Bảo Mật của FTC theo định kỳ.

Các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân

Nếu bạn đã chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, bạn có quyền

(i)   hỏi các thông tin chúng tôi đã có về bạn

(ii)  đề xuất các thay đổi hoặc cập nhật trong Chính Sách Bảo Mật

(iii)  yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Nếu bạn không muốn tiếp tục cho phép thu thập dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng cách thông báo bằng email đến Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, việc bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân có thể làm gián đoạn việc sử dụng các dịch vụ của FTC .Chính-sach-bảo-mật-hộp-nhôm-ftc

Thông tin hỗ trợ trực tiếp Hộp đựng đồ ăn nhanh 1 lần

Chính Hoàn trả  hàng hộp nhôm FTC

HOTLINE/ZALO: 0966.88.1895
ĐC: 164 C4, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai
Fanpage: Hopnhomthucphamftc

 

Facebook Comments Box