khay đựng sầu riêng hcm FTC là loại khay cao cấp nhất chuyên dụng để bảo quản đến tận 2 năm sầu riêng cơm ( trong điều kiện tiêu chuẩn) và…

Khay đựng sầu riêng cơm nhôm FTC là loại khay cao cấp nhất chuyên dụng để bảo quản đến tận 2 năm sầu riêng cơm ( trong điều kiện tiêu…

Khay đựng sầu riêng nhôm FTC là loại khay cao cấp nhất chuyên dụng để bảo quản đến tận 2 năm sầu riêng cơm ( trong điều kiện tiêu chuẩn)…

Khay nhôm đựng hải sản là sản phẩm được làm từ những lá nhôm nguyên chất, an toàn, tiện lợi và góp phần bảo vệ môi trường thay thế cho các…

Khay nhôm đựng hải sản là sản phẩm được làm từ những lá nhôm nguyên chất an toàn, tiện lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Khay nhôm có nhiều…

Khay đựng tôm hùm Alaska là loại khay chuyên dụng để bảo quản và vận chuyển tôm hùm đến tay khách hàng. Khay được làm bằng những lá nhôm nguyên…