Tình hình diễn biến của dịch Covid-19 ở Sài Gòn đang ở ngưỡng báo động, theo chỉ thị 16 của Bộ Y Tế thì mọi người được khuyến cáo nên…

Giờ đây đang là thế kỷ của công việc văn phòng, ai cũng bận rộn với công việc riêng vì vậy, con người lại càng đề cao sự tiện lợi…